Historik over holdte nogle af mine foredrag og støtte samtaler:
 
.............................................................................................
Foredrag
Dybrovej 21, kultur og kontaktsted Kragelund.
Åben foredrag, ingen tilmelding. Er blevet afholdt.
.............................................................................................
Foredrag
Koldning sygehus
Lukket arrangement. Er blevet afholdt.
.............................................................................................
Foredrag
Social og sundheds skolen i Horsens.
Lukket arrangement. Er blevet afholdt.
.............................................................................................
Foredrag 
Foredrag, social og sundhedsskolen Ålborg.
 
.............................................................................................
Foredrag 
 
klinisk uddannelse i relationsbehandling , for personal, der arbejder inden for pyskiatrien.
Lukket arrangement. Er blevet afholdt.
.............................................................................................
Randers Social og sundheds skole.
Lukket arrangement. Er blevet afholdt.
...........................................................................................................................................................
Social og sundheds skolen I Horsens.
Lukket arrangment. Er blevet afholdt
.............................................................................................
Sygelplejelse skolen i Vejle.
Lukket arrnegement.
Er blevet afholdt.
.............................................................................................                
Klintegården på sjælland.
Information: Lukket arrangement.
Er blevet afholdt.
.............................................................................................
Sygeplejelse udd.i Vejle.
Information: lukket arrangement.
Er blevet afholdt.
............................................................................................ 
For personalet på en afdeling
på Horsens psykiatrisk hospital.
Lukket arrangement. Er blevet afholdt.
...........................................................................................
Støtte samtale hos en familie.
Er blevet afholdt.
.............................................................................................                                                                                                                                                                                      Sygeplejelse på
efteruddannelsen
 
...........................................................................................
Foredrag 
Akut temat i Århus
...........................................................................................
Foredrag
Bostøtterne ved Djursland
...........................................................................................
Foredrag 
lokal psykiatrien Nord i Århus
...........................................................................................
Foredrag
lokal psykiatrien Syd i Århus
.............................................................................................
Foredrag
ergoterport skolen i Århus
.............................................................................................
Foredrag
Værestedet, Katrinebjerg center i Århus n
.............................................................................................
Foredrag 
Ergeterport skolen i Holstebro
................................................................................................
Fredericia social og sundhedskole.
Grundforløbet. 
Lukket foredrag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anette Stenmann Jensen